O Nadačnom fonde pre zdravé pľúca

Nadačný fond Pre zdravé pľúca ukončil finančnú podporu pre ľudí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.Počas troch rokov fungovania bolo v NF Pre zdravé pľúca podporených 122 pacientov trpiaci chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, v sume 28 810 €. Počas 8-mich uzávierok sa mohli o finančnú podporu uchádzať pacienti s týmto ochorením, v ich zložitej životnej  situácii. Peniaze im boli poskytnuté na lieky, služby a cestovné náklady k lekárovi. Posledná možnosť uchádzať sa o  podporu bola 14.5.2016. Nadačný fond Pre zdravé pľúca naplnil svoje finančné možnosti a podporu udeľovať nebude.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol z podnetu lekárov Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti s cieľom šíriť osvetu o rizikových faktoroch a prevencii chronickej obštrukčnej choroby pľúc a na pomoc pacientom s týmto ochorením, v ich zložitej životnej  situácii.

Projekty, ktoré sme realizovali

Hromadné fúkanie balóna

Pneumológovia prekonali rekord

Slovenský rekord v počte ľudí nafukujúcich jeden balón prekonali slovenskí pneumológovia. Tí spoločne nafúkali viac ako 1500 litrov vzduchu…
VIAC INFO

 

Víkend otvorených parkov a záhrad

Dňa 7. júna 2014 vás pozývame do záhrady Úradu vlády SR, kde sa budeme venovať chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.
VIAC INFO

 

 

“Chyť svoj druhý dych”

Dňa 3. apríla 2014 sme odštartovali kampaň “Chyť svoj druhý dych”, zameranú na šírenie osvety o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.
VIAC INFO