Naša vízia je svet bez pľúcnych ochorení

Informácie o nás

Pľúcne ochorenia postihujú čoraz väčšiu časť populácie, či už ide o astmu, chronický zápal pľúc alebo rakovinu pľúc.

Veríme však, že týmto ochoreniam sa dá prevenciou a správnym životným štýlom z veľkej časti prechádzať.

Portál prezdravepluca.sk je iniciatívou zameranou na zhromažďovanie a poskytovanie informácií o pľúcnych ochoreniach, prevencii, čistote ovzdušia a zdravom životnom štýle všeobecne.

Na webe sú umiestnené reklamné affiliate odkazy, ktoré nám pomáhajú financovať chod portálu prezdravepluca.sk. 

Nie sme predajcom na webe uvedených či odporúčaných produktov. Našim návštevníkom sa snažíme na základe dostupných informácií a vlastných skúsenosti odporučiť tie najlepšie produkty na zlepšenie imunity a prečistenie organizmu.

zdravé pľúca