Odštartovali sme projekt pre seniorov “Nestačíte s dychom?”

Odštartovali sme projekt pre seniorov “Nestačíte s dychom?”

OZ Pre zdravé pľúca a Nadačný fond odštartovali sériu informačno-vzdelávacích podujatí pre seniorov s názvom “Nestačíte s dychom?”. Navštívili sme Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Liptovský Hrádok, Prešov, Bardejov, Námestovo a Trstenú. Lekári – pneumológovia v krátkej prednáške informovali seniorov o pľúcnych ochoreniach, najmä o závažnom smrteľnom ochorení akým je chronická obštrukčná choroba pľúc. V rámci seminára sme realizovali aj vyšetrenia pľúc prostredníctvom tzv. spirometrie. Celkovo sme zrealizovali takmer 400 spirometrií. 43 pacientov malo zlé výsledky vyšetrenia a bola im doporučená návšteva lekára v...
Stretnete nás v 5-tich slovenských  mestách

Stretnete nás v 5-tich slovenských mestách

Nadačný fond Pre zdravé pľúca bude opäť v uliciach. Po úspešnom prvom ročníku CHOCHP pokračujeme aj na jar v bezplatnom meraní spirometrie vo vybraných slovenských mestách. V týždni od 13. do 17. apríla 2015 štartujeme jarnú CHOCHP Tour. Jej cieľom je šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. CHOCHP Tour bude trvať päť dní a bude prebiehať v piatich mestách vždy v popoludňajších hodinách. Auto s označením Nadačný fond Pre zdravé pľúca bude vybavené mobilným spirometrom, pričom v každom meste bude pre pacientov k dispozícii aj lekár – pneumológ, ktorý priamo na mieste zhodnotí výsledky spirometrického vyšetrenia a odkonzultuje ich s pacientom. Tešíme sa na vás v týchto mestách: 13.4. – Nitra, Štefánikova trieda, pred DK ORBIS (14:00 – 17:00) 14.4. – Lučenec, pred Mestským úradom (16:00 – 18:00) 15.4. – Michalovce, Námestie slobody (14:00 – 17:00) 16.4. – Ružomberok, pešia zóna – Mostová ulica (12:00 – 14:00) 17.4. – Trenčín, Mierové námestie (13:00 –...
Svetový deň CHOCHP

Svetový deň CHOCHP

Tretia novembrová streda je Svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Respiračné ochorenie, ktoré postihuje v priemere až 10% populácie, je z hľadiska úmrtnosti rovnako závažné ako onkologické ochorenia. Priemerná dĺžka života týchto pacientov je len šesť a pol roka. Tieto a ďalšie informácie odzneli 19. novembra na tlačovej konferencii v Bratislave. CHOCHP je smrteľné a nevyliečiteľné ochorenie, ktoré postihuje každého desiateho Slováka. Náklady na liečbu respiračných ochorení v Európe presahujú 380 mld. €, z toho rakovina pľúc a CHOCHP stojí viac ako 200 mld. €. Aj napriek závažnosti tohto ochorenia je miera informovanosti verejnosti o CHOCHP stále pomerne nízka. „Slovenskí pacienti si ešte stále plne neuvedomujú hrozbu, ktorá sa ukrýva v zdanlivo nenápadných príznakoch, akými sú napr. opakujúci sa kašeľ či častá dýchavica. Nevedia, že sa môže jednať o prvé štádium chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Verejnosť nemá dostatočné informácie o tom, že táto choroba so sebou prináša vážne ohrozenie zdravia a života, ktoré je porovnateľné s onkologickými ochoreniami,“ zdôrazňuje doc. Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku. Verejnosť považuje toto ochorenie za ochorenie fajčiarov. „Táto informácia však nie je úplne pravdivá. CHOCHP ohrozuje širokú populáciu, bez rozdielu pohlavia a veku, postihuje tak fajčiarov, ako aj nefajčiarov a zlou kvalitou ovzdušia riziko jej vzniku narastá,“ dodáva doc. Ivan Majer, predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. Podľa aktuálnej štúdie realizovanej pneumológmi na vzorke 558 pacientov s CHOCHP z celého Slovenska vyplýva, že sedem z desiatich pacientov sú muži, pričom priemerný vek v čase stanovenia diagnózy je 59 rokov. Ochorenie postupuje pomerne rýchlo – pacient s ním žije priemerne 6,5 roka. Pri včasnej diagnostike ochorenia (v skorých štádiách) s pomocou dostupných...
Na Slovensku štartuje CHOCHP Tour 2014

Na Slovensku štartuje CHOCHP Tour 2014

Nadačný fond Pre zdravé pľúca  štartuje od 20. do 25. septembra 2014 CHOCHP Tour po Slovensku. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Týmto závažným respiračným ochorením totiž trpí na Slovensku viac ako 10% populácie. Auto s označením Nadačný fond Pre zdravé pľúca je vybavené mobilným spirometrom, pričom v každom meste bude pre pacientov k dispozícii aj lekár – pneumológ, ktorý priamo na mieste zhodnotí výsledky spirometrického vyšetrenia a odkonzultuje ich s pacientom. CHOCHP Tour chceme odhaliť pacientov, ktorí sa na obštrukčnú chorobu pľúc neliečia, ale touto chorobou trpia.         Priďte si bezplatne zmerať kapacitu vašich pľúc, tešíme sa na vás v týchto mestách: Dátum mesto adresa podujatia čas 20.9. Žilina Nám.A.Hlinku 10.00 – 13.00 21.9. Nitra pešia zóna 13.00 – 16.00 22.9. Púchov Nám.Slobody 14.00 – 17.00 23.9. Krupina Svätotrojičné námestie 11.00 – 14.00 24.9. Rožňava Nám.Baníkov 13.00 – 16.00 25.9. Sabinov Hlavná ul. 12.00 – 15.00...
Verejná finančná zbierka na pomoc pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Verejná finančná zbierka na pomoc pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

V dňoch 29. až 31.augusta 2014 bude Nadačný fond Pre zdravé pľúca realizovať v areáli Aqua City Poprad verejnú finančnú zbierku na pomoc pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, ktorí sa nachádzajú v zlej sociálnej situácii a žiadajú o podporu Nadačný fond prostredníctvom formulára dostupného v pneumologických ambulanciách. Zbierka sa uskutoční predajom vstupeniek na podujatie Slovanet Beach Exhibition v hodnote 2 Eura/ vstupenka. Príspevky môžu návštevníci Aqua City Poprad odovzdať do pokladničiek, ktoré budú uzamknuté a označené ako “VEREJNÁ ZBIERKA”. Ďakujeme všetkým návštevníkom za pomoc a podporu. Registrované číslo zbierky je 704-2014-010711. Predbežná správa z verejnej zbierky Záverečná správa z verejnej...
Medzinárodný charitatívny turnaj v plážovom volejbale

Medzinárodný charitatívny turnaj v plážovom volejbale

Nadačný fond Pre zdravé pľúca bude najbližšie realizovať svoje aktivity v areáli Aqua City Poprad, kde sa v sobotu 30.augusta 2014 uskutoční medzinárodný charitatívny turnaj v ženskom plážovom volejbale. Výťažok zo vstupného poputuje Nadačnému fondu Pre zdravé pľúca a bude následne prerozdelený pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident SR pán Andrej Kiska. Srdečne vás pozývame do Popradu na Slovanet Beach Exhibition, event ktorý okrem výnimočného športového zážitku sľubuje aj množstvo sprievodných aktivít v podaní známych slovenských umelcov a skupín. V stánku Nadačného fondu si môžete bezplatne zmerať kapacitu pľúc a porozprávať sa s lekárom o príznakoch závažného respiračného ochorenia akým je chronická obštrukčná choroba pľúc.  ...