Ako žiadať o podporu

Pacienti s CHOCHP – žiadatelia o podporu vyplnia “Žiadosť” ktorú nájdu v pneumologických ambulanciách, alebo na internetovej stránke Nadačného fondu Pre zdravé pľúca. Vyplnenú žiadosť, potvrdenú ošetrujúcim lekárom – pneumológom je potrebné zaslať na adresu:

 

Nadácia Centra pre filantropiu
Nadačný fond Pre zdravé pľúca
Baštová 5
811 03  Bratislava