Ako nás podporiť

Podporiť náš môžete dobrovoľnými finančnými príspevkami, 2% asignáciou Vašich daní, alebo aktuálne 13.júna 2014 v Bratislave – zakúpením “píšťalky” ktorá je symbolom zdravých pľúc,  za 1 euro. Všetky vaše prostriedky budú použité do posledného centa na pomoc pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.

Vaše dobrovoľné príspevky môžete zasielať aj na účet Nadačného Fondu 4001058704/3100 v časti pre prijímateľa uveďte informáciu Nadačný fond Pre zdravé pľúca.