Podpora z Nadačného fondu pre zdravé pľúca je aktuálne ukončená.

Počas ostatných troch rokov sme podporili 122 pacientov s diagnózou Chronická obštrukčná choroba pľúc v celkovej sume 28 810 €. Pacienti  tieto finančné prostriedky použili na úhradu cestovných nákladov k lekárovi, nákup liekov a také služby ako pomoc v domácnosti či úhrada elektriny (v prípade, že pacient bol odkázaný na kyslíkový prístroj) .

 

 

Nadácia Centra pre filantropiu
Nadačný fond
Pre zdravé pľúca
Baštová 5
811 03  Bratislava