Naše aktivity

Odštartovali sme projekt pre seniorov “Nestačíte s dychom?”

Odštartovali sme projekt pre seniorov “Nestačíte s dychom?”

OZ Pre zdravé pľúca a Nadačný fond odštartovali sériu informačno-vzdelávacích podujatí pre seniorov s názvom “Nestačíte s dychom?”. Navštívili sme Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Liptovský Hrádok, Prešov, Bardejov, Námestovo a Trstenú. Lekári – pneumológovia v krátkej prednáške informovali seniorov o pľúcnych ochoreniach, najmä o závažnom smrteľnom ochorení akým je chronická obštrukčná choroba pľúc. V rámci seminára sme realizovali aj vyšetrenia pľúc prostredníctvom tzv. spirometrie. Celkovo sme zrealizovali takmer 400 spirometrií. 43 pacientov malo zlé výsledky vyšetrenia a bola im doporučená návšteva lekára v ambulancii.

Stretnete nás v 5-tich slovenských  mestách

Stretnete nás v 5-tich slovenských mestách

Nadačný fond Pre zdravé pľúca bude opäť v uliciach. Po úspešnom prvom ročníku CHOCHP pokračujeme aj na jar v bezplatnom meraní spirometrie vo vybraných slovenských mestách. V týždni od 13. do 17. apríla 2015 štartujeme jarnú CHOCHP Tour. Jej cieľom je šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

viac…

Svetový deň CHOCHP

Svetový deň CHOCHP

Tretia novembrová streda je Svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Respiračné ochorenie, ktoré postihuje v priemere až 10% populácie, je z hľadiska úmrtnosti rovnako závažné ako onkologické ochorenia. Priemerná dĺžka života týchto pacientov je len šesť a pol roka. Tieto a ďalšie informácie odzneli 19. novembra na tlačovej konferencii v Bratislave.

viac…

Na Slovensku štartuje CHOCHP Tour 2014

Na Slovensku štartuje CHOCHP Tour 2014

Nadačný fond Pre zdravé pľúca  štartuje od 20. do 25. septembra 2014 CHOCHP Tour po Slovensku. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Týmto závažným respiračným ochorením totiž trpí na Slovensku viac ako 10% populácie.

viac…

Medzinárodný charitatívny turnaj v plážovom volejbale

Medzinárodný charitatívny turnaj v plážovom volejbale

Nadačný fond Pre zdravé pľúca bude najbližšie realizovať svoje aktivity v areáli Aqua City Poprad, kde sa v sobotu 30.augusta 2014 uskutoční medzinárodný charitatívny turnaj v ženskom plážovom volejbale. Výťažok zo vstupného poputuje Nadačnému fondu Pre zdravé pľúca a bude následne prerozdelený pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. viac…

Víkend otvorených parkov a záhrad

Víkend otvorených parkov a záhrad

Nadačný fond Pre zdravé pľúca vás pozýva dňa 7. júna 2014 (sobota) od 10:00 do 16:00 do záhrady Úradu vlády SR (Lippayova arcibiskupská záhrada), kde v rámci dňa otvorených dverí Úradu vlády SR bude náš Nadačný fond realizovať informačno- vzdelávaciu kampaň na šírenie osvety o Chronickej obštrukčnej chorobe pľúc  viac…

Plavárne 

Plavárne 

Bratislava, 4. máj 2014 – Bezplatne navštíviť plavárne v krajských mestách dnes mohli pacienti trpiaci chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. V rámci informačno-vzdelávacej kampane „Chyť svoj druhý dych“ organizoval Nadačný fond Pre zdravé pľúca podujatie viac…