O nás

Rada Nadačného fondu

Členmi Rady nadačného fondu sú významní odborníci – pneumológovia, združení v Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a predseda správnej rady Nadácie Cpf.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku, námestníčka pre zdravotnú starostlivosť Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
primár Kliniky pneumológie a ftizeológie II. LFUK UNB

MUDr. Helena Leščišinová
primárka oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb nemocnice sv. Jakuba, Bardejov

Mgr. Marcel Zajac
predseda správnej rady Nadácie Centra pre Filantropiu

Dokumenty

Oznámenie MV 2.4.2014
Zápis zo zasadnutia SR N Cpf 28.3.2014

 

Poslanie

Našim poslaním je pomáhať pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Podávame im pomocnú ruku v ich zložitej životnej situácii, vzdelávame verejnosť a šírime osvetu o rizikových faktoroch spôsobujúcich toto ochorenie.

Misia

Našou misiou je pomáhať, vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti CHOCHP.

Vízia

Našou víziou je realizovať aktivity, ktoré pomôžu pacientom s CHOCHP žiť plnohodnotnejší a kvalitnejší život. Je dôležité poznať rizikové faktory tejto choroby, včas ich rozpoznať, dbať na  prevenciu a v prípade ochorenia ich čím skôr začať liečiť.