Odštartovali sme projekt pre seniorov “Nestačíte s dychom?”

Seminár "Nestačíte s dychom?"

OZ Pre zdravé pľúca a Nadačný fond odštartovali sériu informačno-vzdelávacích podujatí pre seniorov s názvom “Nestačíte s dychom?”. Navštívili sme Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Liptovský Hrádok, Prešov, Bardejov, Námestovo a Trstenú. Lekári – pneumológovia v krátkej prednáške informovali seniorov o pľúcnych ochoreniach, najmä o závažnom smrteľnom ochorení akým je chronická obštrukčná choroba pľúc. V rámci seminára sme realizovali aj vyšetrenia pľúc prostredníctvom tzv. spirometrie. Celkovo sme zrealizovali takmer 400 spirometrií. 43 pacientov malo zlé výsledky vyšetrenia a bola im doporučená návšteva lekára v ambulancii.