Plavárne 

foto2

Bratislava, 4. máj 2014 – Bezplatne navštíviť plavárne v krajských mestách dnes mohli pacienti trpiaci chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. V rámci informačno-vzdelávacej kampane „Chyť svoj druhý dych“ organizoval Nadačný fond Pre zdravé pľúca podujatie na plavárňach za účasti lekárov – pneumológov, pre pacientov trpiacich týmto závažným respiračným ochorením. Cieľom podujatia bolo motivovať týchto pacientov žiť aktívnejší život, aby pravidelne športovali a každý deň urobili niečo pre svoje zdravie.

„Podujatím na plavárňach sme chceli našim pacientom vliať motiváciu a optimizmus, aby aj napriek závažnému respiračnému ochoreniu, ktorým trpia, mali každý deň urobiť niečo prospešné pre svoje zdravie – samozrejme, pokiaľ im to ich zdravotný stav dovolí,“ hovorí doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku a členka Rady Nadačného fondu.

Podujatie sa uskutočnilo za účasti lekárov pneumológov na plavárňach: Bratislava – Pasienky, Trnava – Zátvor, Nitra – Mestská plaváreň, Trenčín – Parkhotel na Baračke, Žilina – Mestská plaváreň, Banská Bystrica – Štiavničky, Košice – Mestská plaváreň, Prešov – plaváreň Mirka Nešpora. Počas podujatia mohli pacienti aktívne využívať plavecké dráhy, a zároveň mali možnosť diskutovať s lekárom – špecialistom na tému Chronická obštrukčná choroba pľúc.

„Našim pacientom sme dali príležitosť porozprávať sa s lekárom o CHOCHP aj v širších súvislostiach – o životnom štýle a dodržiavaní základých zásad pacienta, ktorý trpí týmto ochorením. Sme úprimne radi, že pacienti túto príležitosť využili a prežili s nami na slovenských plavárňach príjemné nedeľné popoludnie,“ dopĺňa Marta Hájková.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca vznikol za účelom pomáhať pacientom, ktorí trpia chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Od apríla realizuje na Slovensku informačnú kampaň „Chyť svoj druhý dych“, ktorá vyvrcholí celodenným podujatím v Bratislave, 13. júna 2014.

Zároveň chce pomáhať týmto pacientom prostredníctvom grantových výziev v oblasti čiastočnej kompenzácie cestovných výdavkov, finančného príspevku na nákup vitamínov, ale aj v oblasti podpory služieb, ktoré zlepšia ich život, alebo zmiernia ich negatívnu sociálnu situáciu.

foto3   foto2    foto1