Komu pomáhame

Pomáhame pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

  • v oblasti čiastočnej kompenzácie ich cestovných výdavkov,
  • v oblasti finančného príspevku na nákup vitamínov a antacíd, 
  • v oblasti podpory takých služieb, ktoré kvalitatívne zlepšia ich život, alebo zmiernia ich sociálnu situáciu.

 

Pomáhame verejnosti

  • v oblasti vzdelávania a šírenia osvety o CHOCHP,
  • v oblasti informovania verejnosti o rizikových faktoroch a prevencii tohto ochorenia .