Na Slovensku štartuje CHOCHP Tour 2014

IMG_8688

Nadačný fond Pre zdravé pľúca  štartuje od 20. do 25. septembra 2014 CHOCHP Tour po Slovensku. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Týmto závažným respiračným ochorením totiž trpí na Slovensku viac ako 10% populácie.

Auto s označením Nadačný fond Pre zdravé pľúca je vybavené mobilným spirometrom, pričom v každom meste bude pre pacientov k dispozícii aj lekár – pneumológ, ktorý priamo na mieste zhodnotí výsledky spirometrického vyšetrenia a odkonzultuje ich s pacientom. CHOCHP Tour chceme odhaliť pacientov, ktorí sa na obštrukčnú chorobu pľúc neliečia, ale touto chorobou trpia.

 

 

 

 

Priďte si bezplatne zmerať kapacitu vašich pľúc, tešíme sa na vás v týchto mestách:

Dátum mesto adresa podujatia čas
20.9. Žilina Nám.A.Hlinku 10.00 – 13.00
21.9. Nitra pešia zóna 13.00 – 16.00
22.9. Púchov Nám.Slobody 14.00 – 17.00
23.9. Krupina Svätotrojičné námestie 11.00 – 14.00
24.9. Rožňava Nám.Baníkov 13.00 – 16.00
25.9. Sabinov Hlavná ul. 12.00 – 15.00