Čo je pasívne fajčenie a ako veľmi môže uškodiť?

pasívne fajčenie žena

Pod pojmom pasívne fajčenie rozumieme vdychovanie vzduchu s obsahom toxických látok, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú popri užívaní tabakových výrobkov, predovšetkým cigariet. Tieto toxické látky sa dostávajú do tela fajčiara pri každej cigarete. Pokiaľ ide o ženu v období tehotenstva, vystavuje svoje nenarodené dieťa pasívnemu fajčeniu kontaminovaním maternicovej krvi.

V blízkosti fajčiara sa pasívnemu fajčeniu vyhnete len ťažko. Negatívny vplyv má dym vydychovaný fajčiarom, ako aj dym z horiacej cigarety. Dym vydychovaný fajčiarom má označenie SHS a dym z horiacej cigarety, nazývaný tiež enviromentalny dym, má medzinárodné označenie ETS.

Dym z pasívneho fajčenia je zmesou až 7000 rôznych chemikálií, z ktorých je okolo 250 toxických či karcinogénnych.

Prečo je pasívne fajčenie tak nebezpečné?

Mnoho fajčiarov argumentuje, že pasívne fajčenie nemôže byť až tak škodlivé – veď predsa najviac dymu vdychuje fajčiar sám, tak ako môže spôsobiť zdravotné problémy svojmu okoliu?

 • Dym z horiacej cigarety (nie dym vydychovaný fajčiarom) môže byť často obsahovať väčšie množstvo toxických a karcinogénnych látok, keďže dym vdychovaný fajčiarom ešte prechádza filtrom
 • Malé dávky tabaku a obsahujúcich škodlivín môžu spustiť v tele procesy spôsobujúce ochorenia pľúc, srdca či problémy s tlakom
 • Výskumy dokazujú, že pravidelné vystavovanie cigaretovému dymu môže byť v určitých prípadoch rovnako škodlivé ako chronické fajčenie

Riziká a následky pasívneho fajčenia

Fajčiari dobrovoľne akceptujú zdravotné riziká spojené s fajčením cigariet. Čo však ich okolie? Akceptuje tieto riziká aj rodina či priatelia? Čo si fajčiari často neuvedomujú je, že fajčením vystavujú všetkým zdravotným rizikám nie len seba, ale aj svojich najbližších.

Zdravotné riziká pasívneho fajčenia:

 • Zvýšené riziko rakoviny pľúc – rakovina pľúc je vďaka vysokému obsahu karcinogénnych látok v cigarete najčastejšou chorobou vyskytujúcou sa u fajčiarov, nefajčiari žijúci s fajčiarom majú o 20 až 30 % väčšiu náchylnosť na túto zákernú chorobu ako nefajčiari vyhýbajúci sa pasívnemu fajčeniu
 • Zvýšené riziko srdcovocievnych chorôb – pasívnym fajčením vzrastá pravdepodobnosť týchto ochorení o 25 – 40 %, čo je takmer pravdepodobnosť totožná s pravidelným fajčiarom
 • Neexistuje bezpečná úroveň pasívneho fajčenia – negatívny dopad fajčenia je individuálny, zatiaľ čo niekto fajčí 30 rokov bez vážnejších následkov, iní môže ochorieť po 2 krabičkách. Podobne to platí aj pri pasívnom fajčení.

Pasívne fajčenie v tehotenstve

Negatívne účinky fajčenia matky na nenarodené dieťa sú dobre známe a všetkým tehotným ženám lekári dôrazne odporúčajú nefajčiť. Občas to však nemusí stačiť, pokiaľ je žena naďalej vystavená cigaretovému dymu od rodiny či blízkych.

Pasívne fajčenie počas tehotenstva má na dieťa negatívne účinky, ktoré sú porovnateľné s tým, keď počas tehotenstva fajčí samotná matka.

Pasívne fajčenie počas tehotenstva môže zvýšiť riziko:

 • Predčasného pôrodu
 • Nízkej pôrodnej hmotnosti novorodenca
 • V kritických prípadoch syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS)

V kritických prípadoch môže pasívne fajčenie skutočne ohroziť zdravý vývoj nenarodeného dieťaťa či dokonca jeho život. Tehotné ženy by sa preto mali čo najviac vyhýbať spoločnosti fajčiarov a zafajčeným priestorom. Taktiež fajčiari by mali byť natoľko ohľaduplní, aby svojím zlozvykom neohrozovali zdravie ostatných ľudí a nenarodených detí.

Pre fajčiarov v očakávaní môže byť práve táto udalosť príležitosťou, ako ochrániť pred negatívnymi efektmi fajčenia nie len svoje nenarodené dieťa, ale aj seba samých. Nič nie je lepšou prevenciou pred negatívnymi účinkami pasívneho fajčenia, ako keď s fajčením vy a vaši blízki prestanete nadobro.

Fajčením pri deťoch poškodzujete ich zdravie

Pasívne fajčenie môže mať horší dopad na deti, ako na dospelých. Negatívny dopad pasívneho fajčenia u detí vplýva na iné orgány, ktoré sú v detstve ešte vo fáze vývoja a tým pádom citlivejšie.

Štúdie dokazujú, že deti fajčiarov sú vo všeobecnosti náchylnejšie na choroby. Negatívnych dopadov pasívneho fajčenia na detský organizmus je viacero:

 • Pľúca sú o niečo menšie, ako u detí nefajčiarov a sú náchylnejšie na choroby ako zápal pľúc či bronchitída
 • Častý výskyt ťažkého dýchania a kašeľ
 • Zvýšené riziko astmatického záchvatu
 • Častejšie astmatické záchvaty u detí trpiacich astmou
 • Zvýšené riziko zápalu stredného ucha

Ako sa brániť pasívnemu fajčeniu?

Brániť sa proti pasívnemu fajčeniu pokiaľ máte v domácnosti jedného alebo viacerých fajčiarov je skutočne ťažká úloha a jediným skutočným riešením je, aby prestali fajčiť. Riešením môže byť tiež zamedzenie kontaktu a stretávaniu sa v rovnakých miestnostiach, čo je v rámci jednej domácnosti prakticky nemožné.

Pokiaľ však s fajčiarmi nežijete a chcete brániť seba a svojich blízkych pred negatívnymi dopadmi pasívneho fajčenia, na toto by ste mali myslieť:

 • Nikomu nedovoľte fajčiť u seba doma, to platí aj pre balkón či terasu
 • To isté platí pre vaše auto, stiahnuté okno problém nerieši
 • Navštevujte nefajčiarske podniky, nefajčiarska miestnosť vo fajčiarskom podniku vás neochráni
 • Pre ochranu vašich detí sa uistite, že škola či škôlka, ako aj samotné učiteľky, kladú dôraz na nefajčiarske prostredie a ochranu detí pred pasívnym fajčením

Fajčenie v byte vs. fajčenie na balkóne

Zatiaľ čo pasívne fajčenie v byte vystavuje rodinu a blízkych do priameho kontaktu s dymom, pri fajčení na balkóne ich sú aspoň čiastočne chránení. Zvyšky cigaretového dymu samozrejme naďalej po fajčení ostávajú na oblečení a v okolí fajčiara. Pre úplnú elimináciu rizík pasívneho fajčenia by bolo potrebné oblečenie ešte na balkóne prezliecť, dezinfikovať pokožku a počkať aspoň pol hodiny. Čo je samozrejme v praxi nemožné.

Pasívne fajčenie elektronická cigareta a iqos

Tabakové spoločnosti prehlasujú, že produkty ako IQOS, kde je tabak nahrievaný no nehorí, sú menej škodlivé. Hlavným argumentom je množstvo chemikálií (až spomínaných 7000), ktoré sa uvoľňujú pri horení tabaku.

Spoločnosť Philip Morris tvrdí, že IQOS je podstatne menej toxický ako klasické cigarety. Viaceré nezávislé výskumy napriek týmto tvrdeniam dokázali, že napriek nižším hladinám toxických látok v IQOS môže tento spôsob fajčenia stále vystavovať užívateľov toxínom. Podobne je tomu aj s chorobami, ktoré fajčenie spôsobuje.

IQOS znížil riziko mnohých chorôb spojených s fajčením, no pri iných môže naopak riziko rásť. Skutočný dopad fajčenia IQOS na ľudský organizmus bude určite predmetom štúdií a výskumov v blízkej budúcnosti. Podľa aktuálnych poznatkov ide o menej závadnú formu fajčenia, čo však neznamená absolútnu elimináciu negatívnych dopadov fajčenia. To platí aj pre pasívne fajčenie, preto odporúčame vyvarovať sa najmä v tehotenstve a v blízkosti detí fajčeniu IQOS či rôznych elektronických cigariet.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *